محفظه های کاهنده صدا ⚡

کلیه انواع محفظه های کاهنده صدا فولادی و آلومینیومی حداقل dB(A) 10 از شدت نویز ژنراتوری که باید در فضای خارجی قرار بگیرد می کاهند. در اکثر موارد ، هنگام استفاده همزمان با صدا خفه کن اگزوز ، این میزان تضعیف برای تحقق استانداردهای محلی آمریکای شمالی و اروپا کافیست. محفظه های استاندارد از اکثر سازندگان دیزل ژنراتور و تأمین کنندگان واسطه ای مختلف موجود است.

محفظه های کاهنده صدا

هنگامی که برای تحقق مقررات نویز محلی یا کاهش اثر آن بر پرسنل یا ساکنین به تضعیف نویز ژنراتور نیاز است ، باید از محفظه های کاهش صدا خاصی استفاده شود. به طورکلی ، هزینه محفظه با سطح کاهش نویز لازم ارتباط مستقیم دارد. در موارد بحرانی ، به خاطر هزینه بالای محفظه های کاهنده شدت صوت که تقریبا با قیمت خود دیزل ژنراتور برابری میکند ، استفاده از این محفظه¬ها رایج نیست. برخی محفظه ها نیز به خاطر محدود نمودن تهویه بر عملکرد ژنراتور و ظرفیت حمل بار آن اثر منفی دارند. به منظور تحقق اهداف کنترل نویز ضمن حفظ عملکرد ژنراتور ، طراحی دقیق از همان ابتدای امر مهم است.

مهار نویز دیزل ژنراتور

برای مهار نویز دیزل ژنراتور از محفظه های کاهنده صدا ی خاص به همراه استراتژی های کنترل نویز جذبی و انسدادی استفاده میشود. با وجود اینکه هر دو نوع محفظه های فولادی و آلومینیومی کاهش صوت موجود است ، کاهش نویز در محفظه های فولادی ( به خاطر جرم و سختی بیشتر آن ) حدود 2 تا 3 دسی بل بیشتر است. از محفظه های آلومینیومی معمولا در نواحی ساحلی که مقاومت نسبت به خوردگی در هوای نمکی مهم است ، استفاده میشود.

ادامه مطلب
آزمایش روغن دیزل ژنراتور

بنابراین با توجه به اینکه حداکثر سطح نویز مجاز در نوار مسکونی بسته به محل و منطقه از dB(A) 52 تا dB(A) 72 تغییر میکند و سطوح نویز ناخواسته یک دستگاه دیزل ژنراتور حدود dB(A) 100 یا بیشتر است ؛ واضح است که کاهش نویز ژنراتور از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. علاوه بر این ، هزینه بالای بازسازی سایت برای کاهش نویز از ضرورت ارزیابی نیازهای عملکرد نویز در همان ابتدای مرحله طراحی سیستم قدرت آن سایت حکایت دارد. همکاری نزدیک با قانونگذاران محلی ، سازندگان دستگاه های دیزل ژنراتور ، مهندس مشاور یا متخصص صوت امکان تحقق اهداف مربوط به کاهش نویز را برای شما فراهم می آورد.

فهرست