طراحی تابلو کنترل و سنکرون

تمامی سازندگان موتورهای دیزلی و گازی بر اساس نوع طراحی هر دستگاه دستورالعملی را برای تعمیرات و نگهداری آن ارائه می دهند که می بایست در انجام سرویس ها و تعمیرات مبنای اصلی روش کار قرار گیرد. در شرایط عادی و مطابق با ساختار کلی موتورها می توان موارد ذکر شده زیر را برای هر موتور در نظر گرفت.

با ما در تماس باشید

شرکت ما با بیش از 10 سال سابقه در امر واردات و عرضه انواع دیزل ژنراتور ، تامین و تجهیز نیروگاههای دیزلی ، فروش و پشتیبانی از دستگاه های دیزل ژنراتور در قدرت های متفاوت فعالیت می کند.

  • تلفن :  3420 3348 044
  • فکس : 3422 3348 044
فهرست