عملکرد دیزل ژنراتور در اثر انواع خطا ⚡

عملکرد دیزل ژنراتور در اثر انواع خطا :

در ابتدا می خواهیم با دیزل ژنراتور آشنا شده و پس از آن به عملکرد دیزل ژنراتور در اثر انواع خطا بپردازیم. 

دیزل ژنراتور Diesel generator

به مجموعه ای از تجهیزات و دستگاه های مکانیکی و الکتریکی که امکان کارکرد پیوسته با یکدیگر را که در جهت تولید انرژی الکتریکی برق به کار می رود، مولد برق می نامند. یکی از مهم ترین تجهیزات مورد استفاده در مولد های برق ژنراتور الکتریکی می باشد. ژنراتور الکتریکی مبدلی است که طبق قوانین ماشین های الکتریکی به صورت پیوسته قادر است انرژی مکانیکی را به انرژی الکتریکی تبدیل نماید. در نتیجه برای ایجاد انرژی مکانیکی در ژنراتور بایستی از یک مبدل دیگر به اسم موتور الکتریکی استفاده نمود.

 

عملکرد دیزل ژنراتور در اثر انواع خطاها به چند دسته تقسیم بندی میشود که در زیر به این خطاها و عملکرد دیزل ژنراتور در مواجه با آن ها اشاره کرده ایم:

انواع خطاها در دیزل ژنراتورها:

(Warning (WRN:

 

همان طور که گفتیم عملکرد دیزل ژنراتور در اثر انواع خطا متفاوت می باشد. در اثر این نوع خطا کنترلر صرفا آلارم زده و تنها یک هشدار می دهد و اجازه می دهد دیزل ژنراتور به کار خود ادامه دهد.

(Shut Down (SD:

 

کنترلر پس از دریافت این نوع خطا،  بلافاصله فرمان خاموش شدن دیزل ژنراتور را صادر می کند. بدین معنی که ژنراتور در هر وضعیتی که باشد کلید GCB باز شده و دیزل ژنراتور خاموش می شود. تا از خسارت های احتمالی جلوگیری شود.

ادامه مطلب
دیزل ژنراتور کامینز و خصوصیات و کارکرد آن⚡

(Breaker Open and Cooldown (BOC:

 

در این نوع خطا نیازی به خاموش شدن سریع دستگاه نیست. این خطا معمولا از سمت بار و خارج از ژنراتور بوجود می آید (مانند اضافه بار ). در این حالت، کنترلر در مرحله اول کلید ژنراتور را باز می کند و بعد از سپری شدن مراحل استاندارد و خنک شدن، دیزل ژنراتور را خاموش می کند.

فهرست