استارت و زير باررفتن ديزل ژنراتورها ⚡

نیروی مورد نياز بسياري از انواع بارها ( تجهيزات ) به صورت قابل توجهي در هنگام استارت بار ( تجهيز ) نسبت به حالت كار مداوم يكنواخت بيشتر است .( در اكثر بارهاي ( تجهيزات ) موتوري كه از نوعي از تجهيزات استارت نرم soft starter استفاده نميكنند ).با اين حال بارهاي ديگر (بارهاي غير خطي همانند ups ها ، كامپيوترها ، vfd ها و بارهاي الكترونيك ديگر ) باعث اختلالات بيش از حد ديزل ژنراتورها  ميشود مگر اينكه ديزل ژنراتور با توان بيشتري براي تامين نيروي مورد نظر استفاده شود .

تحت شرايط استارت يا عملكرد در حالت ماكزيمم بار ، ناپايايي هاي ناگهاني بار ميتواند سبب  اختلاف فركانس و ولتاژ مضر براي دستگاه هاي زير بار شود اين اختلاف ولتاژ و فركانس در بعضي موارد مي تواند آنچنان شديد باشد كه از استارت موفق ديزل ژنراتورها جلوگيري كند . در حالي كه بعضي از تجهيزات توانايي تحمل ناپايايي هاي كوتاه مدت ولتاژ و فركانس را دارند، تجهيزات ديگري هستند كه نسبت به اين اختلالات حساسند .

در بعضي موارد تجهيز ممكن است كنترل محافظتي داشته باشد كه باعث خاموش شدن تجهيز در اين گونه شرايط شود . تاثيراتي شبيه كم سويي لامپ ها و يا از كار افتادن موقتي بالابرها اگرچه بحراني نيست ولي حداقل سبب اختلال موقتي در عملكرد سيستم ميشود . ديزل ژنراتورها علي رغم نوع سيستم القا با توجه به نيروي موتور kw و ولت آمپر ژنراتور kva ، منبع محدودي از انرژي محسوب ميشوند . به اين دليل تغييرات بار سبب ايجاد ناپايايي در ولتاژ و فركانس ميشود . شدت و طول اين ناپايايي تاثير پذير از ويژگي هاي تجهيز و توان ديزل ژنراتور ميباشد. يك دستگاه ديزل ژنراتور نسبت به منابع برق كابلي ، منبعي با امپدانس ( مقاومت ظاهري ) نسبتا بالا محسوب ميشود .

متصل كردن تجهيزات بصورت پله اي ( load step sequencing )

در بسیاري از كابرد ها توصيه ميشود كه تعداد تجهيزاتي كه به ديزل ژنراتورها متصل ميشود و يا بايد توسط نيروي توليد شده توسط دستگاه استارت شود را محدود كرد . اين تجهيزات عموما به صورت پله اي به ديزل ژنراتورها متصل ميشوند تا نياز هاي استارت و در نتيجه توان ديزل ژنراتور موردنياز كاهش يابد .اين عمل نياز به تجهيزلات كنترل بار و سوييچ هايي براي انتقال بار ژنراتور دارد . معمولا براي اين هدف از سوييچ هاي انتقال چندگانه استفاده ميشود .

برای متصل كردن تجهيزات در زمان هاي مختلف با استفاده از تنظيمات استاندارد زمان تاخير انتقال ميتوان از سوييچ هاي انتقال تكي تنظيم شده استفاده كرد. وجود چند ثانيه تاخير توصيه ميشود تا به ديزل ژنراتورها اجازه دهيم ولتاژ و فركانس را ثابت كند.

این بدان معناست كه تجهيزات اورژانسي بايد قبل از بقيه تجهيزات به ژنراتور متصل شوند .تجهيزاتي كه نياز به نيروي استارت بيشتري دارند پس از آن متصل ميشوند . ups ها جزو آخرين تجهيزاتي هستند كه به ژنراتور متصل ميشوند چون از باتري استفاده ميكنند.

انواع تجهيزات ديزل ژنراتورها ( load types)

• تجهيزات روشنايي ( lightning load )
• تجهيزلات تهويه ي هوا ( air conditioning loads )
• تجهيزات موتور ( motor loads )
• بارهاي ذخيره ي نيروي قطعي ناپذير ( uninterruptible power supply load )
• بارهاي شارژر باتري ( battery charger loads )
• پمپ هاي آتش نشاني ( fire pump loads ) و ……

ادامه مطلب
معرفی برند دوسان و تاریخچه آن⚡
فهرست