دفترچه تعمیر و نگهداری

دفترچه تعمیر و نگهداری

دفترچه راهنماي استفاده و نگهداري آماده شده است تا به كاربر كمك كند تا از دیزل ژنراتور به راحتي بهره ببرد و تعمير و نگه داري آن را انجام دهد .كليه دستورالعمل هاي موجود در دفترچه راهنما براي نصب ، نگه داري و بهره برداري از دیزل ژنراتور شما با حداكثر كارايي و ايمني براي سال ها بايد مورد توجه قرار بگيرد . افراد متخصص و ماهر را براي انجام نصب ، نگهداري و تنظيمات  مجموعه ژنراتور خود به خدمت بگيريد .اگر مجبور مي باشيد از دیزل ژنراتور خود در محيط هاي كثيف و گرد وغبارآلود استفاده كنيد ، براي اطمينان از عملكرد منظم دستگاه ، مرتبا سرويس هاي تعمير و نگه داري آن را انجام دهيد . هر دستگاه داري پلاك يا برچسبي بر روي خود است كه علاوه بر تاريخ توليد ، ولتاژ ، آمپر ، فركانس ، ضريب توان و وزن ، مدل وشماره سريال را نشان ميدهد . اين برچسب براي كمك به شما در دريافت خدمات نگهداري و تقاضاي قطعات يدكي براي ژنراتور پيوست شده است.

در صورت رعایت موارد ایمنی ذکر شده در دفترچه نگه داری ، دستگاه دیزل ژنراتور برای استفاده به صورت ایمن طراحی شده است . با این وجود ، مسئولیت رعایت ایمنی بر عهده اپراتورها و تعمیرکار دستگاه می باشد. در صورت اعمال نکات ایمنی مشخص ، احتمال بروز حادثه بسیار کم می باشد. قبل از انجام هرگونه عملیات فنی یا تعمیر و نگه داری ، اپراتور یا تعمیرکار مربوطه مسئولیت اقدامات احتیاطی ایمنی مناسب را بر عهده دارد. قبل از تعمیر و نگه داری ، تمام توصیه ها و هشدارهای موجود در دفترچه راهنما را بخوانید وآن ها را اعمال کنید . در صورت رعایت نکات ایمنی احتمال هرگونه حادثه کاهش می یابد . هرگز در صورت وجود شرایط نا ایمن که قبلا شناخته شده یا پیش بینی شده است ، دستگاه را به کار نگیرید . در صورت وجود شرایط ناایمن در مورد دستگاه ، یک علامت هشدار روی دستگاه قرار داده و قطب منفی باتری را از خود باتری جدا کنید . از عملکرد ژنراتور جلوگیری کنید و و قطب منفی را از باتری ایزوله کرده تا زمانی که کار تعمیر و نظافت انجام شود .

ادامه مطلب
معرفی برد دیزل ژنراتور کامپ یا کومپ COMAP

دستگاه دیزل ژنراتور باید طبق دستورالعمل ها و با در نظر گرفتن هشدارها و فقط توسط افراد ماهر و مجرب اداره گردد .

فهرست