کانوپی دیزل ژنراتور چیست

کانوپی سایلنت چیست؟ کانوپی دیزل ژنراتور

کانوپی سایلنت چیست؟

کانوپی سایلنت چیست؟ در واقع دیزل ژنراتور سایلنت یا کانوپی دیزل ژنراتور (canopy diesel generator) موجب کاهش صدای زیاد دیزل ژنراتور هنگام کار و محافظت از دیزل ژنراتور در مقابل عوامل خارجی…