ژنراتور استمفورد انگلستان

استمفورد

تاریخچه شرکت استمفورد انگلستان ⚡

تاریخچه شرکت استمفورد انگلستان تولیدکننده دیزل ژنراتور در سال 1905 برادران Cutting در شهر استمفورد انگلستان (Stamford)  این شركت را تأسیس کردند. در آن زمان با نام استمفورد الکترونیک (Stamford…