دیزل ژنراتور کوپله

کوپله دیزل ژنراتور چیست؟ قیمت دیزل ژنراتور

کوپله دیزل ژنراتور چیست؟

کوپله دیزل ژنراتور چیست؟ کوپله دیزل ژنراتور در واقع ایجاد اتصال بین یک موتور و یک ژنراتور است. Coupling یعنی اتصال دو شفت رو در رو و هم راستا یا…