دیزل ژنراتور بیصدا

انواع موتور برق دیزلی ژنراتور بی صدا یا کم صدا

انواع موتور دیزل ژنراتور بیصدا یا کم صدا ⚡

انواع موتور دیزل ژنراتور بیصدا یا کم صدا برای رسیدن به انواع موتور  دیزل  ژنراتور بیصدا یا کم صدا  باید با مفهوم کانوپی (Canopy) آشنا شویم.درواقع کانوپی نوعی محفظه می‌باشد…