اگزوز دیزل ژنراتور

سایلنسر اگزوز در ژنراتور چیست؟

سایلنسر اگزوز در ژنراتور چیست؟

معرفی کامل سایلنسر اگزوز برای کاهش صدای دیزل ژنراتور و یا ژنراتور گاز سوز از سایلنسر اگزوز یا  اگزوز دیزل ژنراتور استفاده می شود. ولی در انتخاب و خرید سایلنسر…